Ett undertak upphängt i Adarmas ljudprofiler ger säker ljudisolering av stom- och luftburet ljud

Exempel på uppnådda värden vid ett undertak med 2×13 mm gips

Tabellen visar hur många ljudprofiler du behöver utifrån regelavståndet

– Standardprofiler –

Samtliga profiler är avsedda att fästas mot en 45 mm träregel. Vid stålreglar fästes denna först mot en kots, i vilket sedan profilen fästes. Andra typer av profiler offereras på begäran.

– Bilden under till vänster-  Adarma ljudprofil typ 10, användning på vägg.

– bilden under till höger – Genom att kombinera en stålprofil med en träklots kan valbara avstånd mellan bjälklag och undertak erhållas.

Adarma ljudprofiler fungerar på så vis att undertaket hängs upp elastiskt och kan röra sig i förhållande till bjälklaget. Därigenom skärs den i bjälklaget transporterade ljudenergin av och ljudet hindras från att stråla ut i underliggande utrymmen.

  • Säker ljudisolering
  • Säker installation -omöjlig att ”kortsluta”
  • Snabb montering
  • Många variationsmöjligheter
  • Bedömda och godkända av SundaHus