Ett undertak upphängt i Adarmas ljudprofiler ger säker ljudisolering av stom- och luftburet ljud

Exempel på uppnådda värden vid ett undertak med 2×13 mm gips

Tabellen visar hur många ljudprofiler du behöver utifrån regelavståndet

– Standardprofiler –

Samtliga profiler är avsedda att fästas mot en 45 mm träregel. Vid stålreglar fästes denna först mot en kots, i vilket sedan profilen fästes. Andra typer av profiler offereras på begäran.

– Bilden under till vänster-  Adarma ljudprofil typ 10, användning på vägg. Avslutningslist typ A levereras i längder om 2 meter

– bilden under till höger – Genom att kombinera en stålprofil med en träklots kan valbara avståndmellan bjälklag och undertak erhållas.

Adarma ljudprofiler fungerar på så vis att undertaket hängs upp elastiskt och kan röra sig i förhållande till bjälklaget. Därigenom skärs den i bjälklaget transporterade ljudenergin av och ljudet hindras från att stråla ut i underliggande utrymmen.

  • Säker ljudisolering
  • Säker installation -omöjlig att ”kortsluta”
  • Snabb montering
  • Många variationsmöjligheter